Vogelsoorten


Zelden of nooit getelde soorten:
Ring- en Huismus

Tjiftjaf

Heggemus

Houtduif

Roodborst

jong Roodborstje

Winterkoning

Vink

Merel

jonge Merels

Winterkoning

jonge Pimpelmees

Vink

nest Zanglijster

De soortbesprekingen
Van elke soort wordt de verspreiding en dichtheid in de zes perioden (1982, 1988, 1993, 2000, 2007, 2014) gepresenteerd op Google Maps kaarten.
Bij de opmerkingen per soort wordt vaak een vergelijking gemaakt met het zuidelijk gelegen Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK).
Bij elke soort is een grafiekje van de SOVON BMP-index opgenomen, mits van de soort voldoende data voor een landelijke trend beschikbaar zijn.
Verder zijn er linkjes opgenomen naar pagina's over de betreffende soort op de website's van Sovon, Vogelbescherming en de BTO (britse trend).
Tevens zijn er linkjes naar pagina's met de verspreiding van de soort in het NPZK, en naar pagina's met de details van de verspreiding in het zuiden, midden of noorden van het NHD en naar een overzichtspagina van vijf jaren, opgemaakt in 2007, met de toenmalige kennis.
Aan voor beheer relevante soorten wordt meer aandacht besteed dan aan algemene, minder kritische soorten.

Kies rechtsboven een soort uit de alfabetische lijst van alle broedvogels voor de soorttekst met verspreidingskaarten, of klik op een foto.

Geïnteresseerd in een tabel met een overzicht van alle voorkomende soorten in de zes jaren?, klik dan hier.


Foto's ©: Theo Bakker, Riemke Bitter, Fred van den Bosch, Rinus Dillerop, Huub Don, Hans Hasper,
Boena van Noorden, Bart Veenstra, Evert-Jan WoudsmaHet Noordhollands Duinreservaat
Het Noordhollands Duinreservaat is een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Het gebied omvat duinen, strand, binnenduinrandbossen... Lees verder


Professioneel onderzoek
De vogels zijn geteld door een team van beroepsvogelaars volgens de "territoriumkartering". De 1001 toppen en valleien zijn tenminste vijf maal bezocht... Lees verder


Meer dan 100 soorten
In de reeks van onderzoeken zijn totaal 135 soorten met de status "broedvogel" vastgesteld. Jaarlijks broeden ongeveer 110 soorten in het NHD... Lees verder


Belangrijk(st)e biotopen
Welke biotopen zijn van belang en welke zijn het belangrijkst? Van plassen, moeras, pioniervegetaties, open duin, struweel, jong bos, bosranden, naaldbos, oud loofbos... Lees verder


Interactieve dichtheidskaarten
Voor deze website zijn interactieve kaarten in Google Maps ontwikkeld, waarbij de bezoeker zelf de legenda kan wijzigen, zodat hotspots en coldspots in de verspreiding... Lees verder


Vergelijk met het NPZK
Zuidelijk van het NHD ligt het Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK). Dit gebied omvat de brede duinstrook van Bloemendaal tot Velsen. Lees verderZelden of nooit getelde soorten:

Fitis


Koolmees


Pimpelmees


jonge Merel


Houtduif


Winterkoning


jonge Vink


Pimpelmeesjes


jonge Fitis


Koolmees


Pimpelmees


Roodborst


jonge Huismussen


nest Merel
10-01-2016
eco-on-site