<-Kievit Watersnip Gallinago gallinago Houtsnip->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=0 n=0 n=0 n=2
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Watersnip Gallinago gallinago staat op de Rode Lijst (met als motief voor opname "Bedreigd").
In 1996 werden in het vroege voorjaar met enige regelmaat baltsende Watersnippen gehoord.
De voorafgaande winter was streng geweest en de vogels bleven lang hangen, in de tijd dat ze geacht worden te zijn doorgetrokken waren ze er nog. Maar ook geen week langer. Werkelijk broeden moet worden betwijfeld.
In de duinstreek zijn Watersnippen vrij algemene doortrekkers. Niet alleen in natte biotopen, de vogels slapen overdag ook tussen ruigte op droge duintoppen. Baltsen tijdens de doortrek doet de soort echter zelden, daarom moeten de waarnemingen van 1996 toch als aanwijzingen voor territoria worden gezien.
Verkerk 1959 noemt de Watersnip wel als broedvogel van de duinen (het NHD), maar toen waren de duinen nog veel natter en toen was Waterssnip landelijk nog algemeen.
Als de duinen in de toekomst weer natter worden, valt vestiging van Watersnip toch niet te verwachten: de populatie is te klein en er zijn veel gebieden (veen, hooiland) die geschikter zijn.

Zie ook Moerasvogels
Zie ook Veen en Heide
Zie ook Graslanden
Zie ook verspreiding van alle soorten van de Rode Lijst

Europse trend: EBCC-index
Links Watersnip © Fred van den Bosch

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van BTO: info over de engelse trend

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

09-18-2015
eco-on-site
<- ->