<-Krakeend Wintertaling Anas crecca Wilde Eend->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=0 n=3 n=1 n=2
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Wintertaling Anas crecca staat op de Rode Lijst (met als motief voor opname "Kwetsbaar").
Wintertaling is een algemene doortrekker in de duinstreek, die bij de duinmeren en plassen uitrust en bijtankt op weg naar het noorden. De kleine eendjes kunnen zich moeiteloos verstoppen, ook in lage oevervegetaties, pas als je er langs moet blijkt hoeveel het er waren.
De doortrekkers zijn vaak al gepaard en soms paren ze al voor ze in het broedgebied zijn aangekomen. De doortrekperiode duurt lang, vroege vogels trekken waarschijnlijk nog door naar Denemarken en zuid Scandinavië. Die worden later gepasseerd door vogels die gewacht hebben op de poolzomer, echt noordelijke broedvogels trekken laat in het voorjaar nog bij ons door.
Het is daarom uiterst lastig om op grond van gedrag, aantal waarnemingen en verblijfsduur, de geheimzinnige broedparen te scheiden van de even geheimzinnige doortrekkers.
In het NPZK zijn jaarlijks één of meerdere verdachte paartjes vastgesteld. In het NHD is de soort ook geen regelmatige broedvogel.
De status van deze soort mag omstreden genoemd worden, broeden ze wel echt in de duinstreek? Ook als dit met zekerheid (pullen!) bevestigd wordt, dan blijft het een marginaal voorkomen: in geschikte veengebieden broedt al snel een tiental per 100 ha.
De BMP-index is al jaren dalende en de klimaatverandering zal deze noordelijke soort nog verder naar het noorden doen opschuiven. Misschien vallen de nieuwe voedselarme natte valleien van het NPZK straks wel in de smaak, maar de kans dat Wintertaling een regelmatige broedvogel wordt is klein.

Zie ook Watervogels
Zie ook Moerasvogels
Zie ook verspreiding van alle soorten van de Rode Lijst

Links Wintertaling © Bart Veenstra

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

  • Naar NHD: overzicht van de veranderingen in de broedvogelpopulaties van het Noordhollands Duinreservaat in de periode 1982-2014, uitgebreide presentatie met Google Maps van de dichtheden, gepubliceerd in januari 2016

12-29-2015
eco-on-site
<- ->