<-Geoorde Fuut Aalscholver Phalacrocorax carbo Ooievaar->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=89 n=16 n=0 n=0
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Aalscholver Phalacrocorax carbo staat op de lijst van "Aandachtsoorten".
Een beetje badderen in het zoete water van de infiltratiegebieden deden Aalscholvers eind jaren negentig al regelmatig en toen in het Hoefijzermeer een schiereiland begroeid met bomen en struiken, tot eiland werd vergraven, toen waagden enkele paartjes het erop. Ze begonnen een kleine kolonie.
Misschien was het ook omdat een zieltogend naaldbosje gekapt was, daardoor was vanaf het met bomen en struiken begroeide (ex-schier-)eiland opeens de zee zichtbaar.
Wonen met zicht op zee werd populair, al binnen enkele jaren was het schiereiland niet meer groot genoeg, de kolonie breidde uit richting de Brabantse Landbouw, op de vaste wal.
Maar gewilde nestbomen stierven al snel af door de stroom uitwerpselen, nestbomen brokkelden af, en amper tien jaar later is het schiereilandje waar het allemaal begon niet meer herkenbaar: een kale strip waar vogels rusten en poetsen.
De kolonie groeide verder richt het noorden en in 2013 startte zelfs een satelliet-kolonie aan de noordrand van het infiltratiegebied.
Ook in het NPZK is een nieuwe kolonie gestart: op het eilandje in het Vogelmeer.
Als het zo door gaat en de kolonies blijven groeien, wordt een nest met uitzicht op zoet water een luxe...

↑ 5/7/2015 ↑

↓ 6/3/2018 ↓

In het NPZK is de kleine kolonie fors gegroeid, het zijn er al bijna 100. Er is geen plek voor nog meer en de boompjes op het eiland zullen aftakelen, uiteindelijk richten ze met hun geschijt hun eigen broedlocatie ter gronde. In het NHD heeft de kolonie zich moeten verplaatsen naar de vaste wal.
Zullen de Aalscholvers van het Vogelmeer het eilandje ook verlaten en gaan ze dan nestelen in de dennenbosjes vlakbij het meer?

Zie ook Watervogels
Zie ook Moerasvogels

Aalscholvers (© Evert-Jan Woudsma)
Links Aalscholver © Rinus Dillerop

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van BTO: info over de engelse trend

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

  • Naar NHD: overzicht van de veranderingen in de broedvogelpopulaties van het Noordhollands Duinreservaat in de periode 1982-2014, uitgebreide presentatie met Google Maps van de dichtheden, gepubliceerd in januari 2016

03-06-2018
eco-on-site
<- ->