<-Aalscholver Ooievaar Ciconia ciconia Knobbelzwaan->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=1 n=1 n=0 n=0
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Ooievaar Ciconia ciconia staat op de lijst van "Aandachtsoorten".
De Ooievaar was vroeger een algemene vogel en symbool van vruchtbaarheid, maar door overmatig gebruik van pcb's ging het met die vruchtbaarheid helemaal fout. Begin jaren tachtig was er in Nederland nog maar één paartje van zuiver wilde Ooievaars over, in Schoonrewoerd. Erg wild waren die ook niet, ze ontbeten meestal op de marktplaats van het dorp, het waren vuilnisbakvandalen. Achteraf bezien was dat eigenlijk een gezonde basis, beter dan vergiftigde kikkers.
Daarna werden fokprogramma's gestart, met succes. Rondom de fokcentra gingen ook uitgewilderde vogels broeden. In het begin had het succes wel een naar bijsmaakje: de vogels trokken 's winters niet weg en moesten bijgevoerd worden met eendagskuikens. Gelukkig zijn de later geboren jongen wel weer gaan trekken.
Inmiddels broeden meer Ooievaars dan ooit in Nederland (zie Sovon), nog steeds vooral rondom Meppel, de locatie van het grootste fokcentrum. De verspreiding is recent ruimer geworden en tegenwoordig broedt de soort zelfs in Limburg.
De soort heeft in 2012 gebroed op het landgoed Brederode in het NPZK. In Kennemerland zullen zolang de populatie groeit waarschijnlijk meerdere landgoederen bezet raken, er is voldoende geschikt habitat. Waarschijnlijk zullen ze ook af en toe in de natte duinen foerageren, daar zijn in natte valleien en bij poeltjes wel kikkers en salamandertjes om te snacken.

↑ 16/12/2015 ↑

↓ 6/3/2018 ↓

In 2017 was het nest op landgoed Brederode opnieuw bezet. Een wiel langs de Zanderijvaart zou in de toekomst wel eens klepperaars kunnen trekken, de landgoederen Schapenduin en Elswout maken ook kans op een vestiging.

Zie ook Moerasvogels
Zie ook Graslanden

Europse trend: EBCC-index
Links Ooievaar © Bart Veenstra

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

03-06-2018
eco-on-site
<- ->