<-Ooievaar Knobbelzwaan Cygnus olor Grauwe Gans->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=7 n=5 n=9 n=2
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Knobbelzwaan Cygnus olor is ingedeeld bij de schaarse soorten.
Hoewel beslist behorend tot onze inheemse avifauna, heeft de Knobbelzwaan hier al lang niet meer in het wild geleefd. Lang geleden hebben we ze uitgeroeid, daarna gekweekt voor het dons en het vlees. En tegenwoordig wordt de soort nog steeds kort gehouden, 's nachts verdwijnen ze in jute zakken. Dat is maar deels voor het dons en het vlees, de soort wordt lokaal bestreden om schade aan de graslanden te voorkomen. Geen vogel is tijdens de broedtijd zo fel naar mensen, zou dat zijn omdat de meest agressieve vogels soms door zwanenvangers met rust gelaten worden?
De landelijke populatie is gestaag gegroeid sinds de start van de monitoring, met enkele dipjes na strenge winters, zie de BMP-index. Zeer waarschijnlijk is dit te danken aan de afname van het zwanendriften, vervolging wordt maatschappelijk steeds minder geaccepteerd.
In het NPZK is het aantal gegroeid van twee in 1999 naar negen in 2004, maar zakte weer naar vijf in 2012, mogelijk als gevolg van de strenge winter van 2010. In het NHD was de soort lange tijd (vier karteringen op rij) met vijf paar aanwezig en groeide het aantal juist tijdens de laatste kartering. Daar zijn nieuwe territoria verschenen in Wimmenum, een gebied dat sterk vernat is.
In de toekomst zullen de duinen vernatten en daarom zal het aantal Knobbelzwanen waarschijnlijk nog iets verder groeien.

↑ 16/12/2015 ↑

↓ 6/3/2018 ↓

Het aantal Knobbelzwanen in het NPZK is iets gestegen, maar dit is niet aan de vernatting te danken. De nieuwe territoria bevinden zich namelijk niet in het vernattende zeeduin of middenduin, maar aan de binnenduinrand bij Elswout en langs de Zanderijvaart in Middenduin.
De landelijke trend lijkt met enige jaren erbij voor het eerst te dalen, bij nadere beschouwing mogelijk al sinds 2005. Toch lijkt het perspectief voor het NPZK gunstig, als de vernatting doorzet zal het aantal ondiepe plassen groeien en valt er voor de knobbels meer te halen.

Zie ook Watervogels
Zie ook Moerasvogels
Zie ook Graslanden

Links Knobbelzwaan © Bart Veenstra

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van BTO: info over de engelse trend

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

  • Naar NHD: overzicht van de veranderingen in de broedvogelpopulaties van het Noordhollands Duinreservaat in de periode 1982-2014, uitgebreide presentatie met Google Maps van de dichtheden, gepubliceerd in januari 2016

03-21-2018
eco-on-site
<- ->