<-Nachtegaal Blauwborst Luscinia svecica Gekraagde Roodstaart->

2016-2017

2010-2011

2003-2004

1996-1999
n=31 n=35 n=21 n=0
Dichtheid
kleur: radius:  
De dichtheidskaart is instelbaar (meer info).

Territoria   
   2016-17:    2010-11:    2003-04:       1996-99:   

Toelichting

Onder de kaarten staan aantal (n), aantal per 100 hectare(n/100ha) en oppervlakte (ha).

Deze soort in het Noordhollands Duinreservaat:


n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
n:
?
n/100ha:
?
ha:
?
Nederlandse trend: SOVON BMP-index Opmerkingen

Blauwborst Luscinia svecica staat op de lijst van "Aandachtsoorten".
Tri-tri-tri---tri-u-ie---ie-u-ie zo ongeveer klinkt een Blauwborst. Het begint altijd met een luid tri-tri-tri en daarna volgt een onvoorspelbare maar welluidende reeks tonen. De meeste vogels die goed kunnen zingen zijn grauwbruin en de meeste felgekleurde vogels zijn vocaal onbehouwen, maar Blauwborstvrouwtjes zijn kennelijk dubbel kritisch. Ze willen een sexy zoon die er goed uit ziet en goed kan zingen.
Voor het ontstaan van de Oostvaardersplassen waren Blauwborstjes ook zeer kritisch ten aanzien van hun biotoop, of misschien hadden ze geen dispersiedrang. De soort was talrijk in Zeeland, de Biesbos en de peelgebieden, vergelijkbaar habitat elders (bijv Drents-Friese veengebieden) was om vreemde redenen niet interessant. Maar ze ontdekten de nieuwe wildernis en vanaf daar hebben ze zich over het hele land verspreid. De BMP-index van deze soort heeft een aangepaste schaal op de Y-as, en toont een grote stijging, maar in relatie tot de enorme groei van de Nederlandse populatie valt de BMP-stijging flauw uit.
In 1988 werd de eerste Blauwborst gehoord bij de ijsbaan van Bakkum (NHD), vijf jaar later waren er twee in het infiltratiegebied, in 2000 was dit aantal gegroeid tot 25, in 2007 waren er 67 en in 2014 waren er 180. De eerste territoria bevonden zich nog in klassiek biotoop: moeras met opslag. Daarna heeft de soort zich verspreid over droge struwelen, niet alleen van kruipwilg, ook in duindoorn.
Het NPZK loopt meestal voor op de ontwikkeling in het NHD, maar niet bij deze soort. In het NPZK ontbrak de Blauwborst nog tijdens de eerste kartering. In 2007 kwam de soort met 21 territoria binnen op de lijst en dit aantal groeide tot 35 in 2011.
De opmars is in het NHD dus veel sneller gegaan en daar zijn de dichtheden veel hoger. Van het brede NPZK is maar een smalle zone dauwbraamlandschap, waar recent veel natuurherstelprojecten hebben plaatsgevonden, dat zou deels kunnen verklaren waarom het aantal Blauwborstjes in het NPZK achter blijft bij het NHD.
Met de ruimere biotoopkeuze en hogere dichtheden is ook een verandering in gedrag opgetreden: de soort zingt niet meer uitsluitend een uur voor zonsopgang, maar ook later op de dag. Een hogere dichtheid betekend meer sociale druk en een hogere trefkans; de mannetjes moeten wel meedoen, ze willen geen blauwtje lopen.

↑ 16/12/2015 ↑

↓ 26/2/2018 ↓

De nieuwste kartering van het NPZK leverde een verrassend resultaat: het aantal Blauwborstjes is niet gegroeid. Het waren er zelfs vier minder, geheel tegen de verwachtingen in, de soort heeft in het NHD immers enorme dichtheden bereikt. Om onduidelijke redenen vind een dergelijk opmars in het NPZK niet plaats. Recent is de BMP-index nauwelijks nog gestegen, voor een groei in het NPZK moesten dus de eigen broedvogels zorgen. Mogelijk zijn er verschillen tussen het dauwbraamlandschap van het NHD en dat van het NPZK, duidelijk is wel dat de soort in beide duingebieden niet op vergelijkbare wijze voorkomt.

Zie ook Moerasvogels
Zie ook Veen en Heide
Zie ook Struikgewas

Zangvlucht
Links Blauwborst © Bart Veenstra

  • Naar de website van SOVON: info over verspreiding en trend in Nederland

  • Naar de website van Vogelbescherming: achtergrondinfo bij deze soort

  • Naar website van EBCC: info over de europese trend

  • Naar NPZK1999-2011: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999, 2004 en 2011, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2011

  • Naar NPZK1999-2004: broedvogelonderzoek van het NPZK in 1999 en 2004, presentatie met GIS-kaarten, gepubliceerd in 2004

  • Naar NHD: overzicht van de veranderingen in de broedvogelpopulaties van het Noordhollands Duinreservaat in de periode 1982-2014, uitgebreide presentatie met Google Maps van de dichtheden, gepubliceerd in januari 2016

02-26-2018
eco-on-site
<- ->