PWN Puur Natuur
home contact   

Deze website biedt een voorlopig overzicht van rapporten en publicaties over natuuronderzoek en natuurbeleving in de duingebieden van PWN.
Naar andere Rapporten en Verslagen

2021-01 Aptroot A. Epifyten in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2019. PWN, Velserbroek, 2021.
2020-01 de Bruijn H.J. Eindrapport ecologisch keveronderzoek 2012 t/m 2019 in het Noord-Hollands Duinreservaat (Deel 1)
Bijlagen ecologisch keveronderzoek 2012 t/m 2019 in het Noord-Hollands Duinreservaat (Deel 2)
2019-01 Aptroot A. Inventarisatie van epifytische mossen en korstmossen in het Noordhollands Duinreservaat in 2018, met een vergelijking met de situatie in 1990 en 2000
2018-02 Veenstra B. Website Broedvogels in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 1996-2017
2018-01 Slaterus R. & M. Klemann Broedvogels van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017. Sovon-rapport 2018/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen
2017-02 Boeken M. Loopkevers en andere bodemfauna bij natuurbruggen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
2017-01 de Bruijn H. Ecologisch onderzoek 2016 naar kevers in de zuidernollen (NH-Duinreservaat).
2016-04 de Bruijn H. Ecologisch keveronderzoek 2014-2015 in 5 ecotypen van het NH-Duinreservaat
2016-03 Boeken M. Rapportage Nulmeting Bodemfauna Natuurbruggen NPZK 2015
2016-02 Veenstra B. Website Broedvogels in het Noordhollands Duinreservaat 1982-2014
2016-01 Veenstra B. Website Broedvogels in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 1996-2012
2015-02 de Bruijn H. Biotoopkeuzen van kevers cs in de zuidernollen (NH-Duinreservaat) 2014
2015-01 Roobeek C.F. Ascomyceten op mest in de duinen van Noord-Kennemerland 2004-2013
2014-03 de Bruijn H. Ecologisch onderzoek naar kevers cs in de zuidernollen (NH-Duinreservaat) 2013
2014-02 Veenstra B., Dillerop R. & R. Modderman Website Broedvogels Noordhollands Duinreservaat-Noord 2014
2014-01 van Oosten H.H. & A.B. van den Burg. Dioxines: een niet-onderkend probleem voor zangvogels
2013-06 Kooi T. Verkennend onderzoek vleermuizen Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2013
2013-05 Veenstra B., Dillerop R. & R. Modderman Website Broedvogels Noordhollands Duinreservaat-Midden 2013
2013-04 van Roosmalen, J. Waarnemersverslag 2012 libellen Noordhollands Duinreservaat
2013-03 Roobeek, C.F. Een jaar rond ascomyceten op konijnenkeutels
2013-02 van Roosmalen, J., A. Wijker & L. Knijnsberg Waarnemersverslag nachtvlinders 2012
2013-01 van Groen, F., & B. Oosterbaan Effecten van begrazing op broedvogels in NPZK
2012-06 Veenstra B., Dillerop R. & R. Modderman Website Broedvogels Noordhollands Duinreservaat-Zuid 2012
2012-05 Veenstra B., R. Dillerop & R. Modderman Broedvogels NHD-zuid 2012 PowerPoint-presentatie
2012-04 Kemp Y., J. Cromsigt, B. Spier & J. van Rijn Vijf jaar Wisenten in het Kraansvlak 2007-2012
2012-03 Toetenel H. & R. Sikkes Korstmossen monitoring schapenbegrazing Bergen Noord
2012-02 van Groen F., B. Oosterbaan & R. de Beer Broedvogels van het NPZK in 2011
2012-01 Arens S., & Q. SLings PWN verstuivingsprojecten 1999-2011
2011-04 Veenstra B. (website) Website Broedvogels Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2011
2011-03 Everts F., D. Pranger, M. Tolman & N. de Vries Vegetatiekartering Bergen-noord en Visserspad 2009
2011-02 Harder, J. Verkennend onderzoek naar boommarters in Zuid-Kennemerland
2011-01 Arens S., P. Stuyfzand , D. Ofman, S. Kumahor & C. Garcia-Perez Project Noordwestkern Kennemerduinen Nulmetingen wind zout regen- en grondwater
2010-05 Everts F., D. Pranger, M. Tolman & N. de Vries Vegetatiekartering NHD Castricum 2008
2010-04 Boer, P., B. Aukema, J. Noordijk, T. Heijerman & J. de Rond Raamvalvangsten in 2008 in de duinen van Bergen
2010-03 van Roosmalen, J., H. Niesen, A. Wijker & W. Kerkhof Waarnemingen libellen NHD 2009
2010-02 de Rond, J. Invertebraten van dynamische zeeduinen
2010-01 de Vries, E. Onderzoek fietsmaatregel 2009
2009-04 ten Brink, D.J., E.H.P. Leusink, J.A. Inberg, P.H.N. Boddeke, R.J.W. van de Haterd, M. Japink & J.W. de Jong Vegetatiekartering Noordhollands Duinreservaat, Terreindeel Heemskerk en Terreindeel Wijk aan Zee-Zuid, 2008
2009-03 Roobeek, C.F. Aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland
2009-02 de Rond, J. Nulmeting entomofauna van de NW natuurkern in NPZK
2009-01 Kooijman A., H. Noordijk, A. van Hinsberg & C. Cusell Stikstofdepositie in de duinen
2009-01 de Rond, J. Nulmeting entomofauna van de NW natuurkern in NPZK, bijlagen
2008-05 Kivit, H. Natuurherstelproject Starrevlak 2, resultaten beheerevaluatieonderzoek 2004-2007
2008-04 Wallis de Vries, M. Bruine eikenpage Kennemerland
2008-03 van Manen, W. Broedvogels NHD 2006-2007
2008-02 Daemen, N. Cultuurhistorische effectrapportage (her)inrichtingslocaties Egmond-Binnen
2008-01 Everts F., D. Pranger, M. Tolman & N. de Vries Vegetatiekartering Egmond-Bakkum 2007
2007-14 Veenstra B., M. Klemann & W. van Manen Website Broedvogels Noordhollands Duinreservaat 2006-2007
2007-13 Kivit, H. & Q. Slings Natuurdoelen voor de duinterreinen van PWN, bijlagen
2007-12 Kivit, H. & Q. Slings Natuurdoelen voor de duinterreinen van PWN
2007-11 Kivit, H. & E. van Diepen Prunusbestrijding met geiten in de Wimmenummerduinen, resultaten eerste begrazingsjaar 2006-2007
2007-10 Kivit, H. & Q. Slings Natuurdoelen voor de duinterreinen van PWN, bijlage 7
2007-09 van den Bos, M. Evaluatie begrazing zeedorpenlandschap Wijk aan Zee
2007-08 Vogels, J., M. Nijssen, H. Esselink Begrazing in het kraansvlak - Effecten op de entomofauna, nulmeting 2004-2005
2007-07 van den Bos, M. Evaluatie begrazing zeedorpenlandschap Wijk aan Zee bijlagen
2007-06 Arens, B., L.Geelen, H. van der Hagen & R. Slings Duurzame verstuiving Hollandse duinen, eindrapport fase 1
2007-05 Wallis de Vries, M. Nulmeting Duinparelmoervlinder NHD
2007-04 Everts F.,M. Jongman, M. Tolman & N. de Vries Vegetatiekartering Bergen Wimmenum 2006, bijlage 6
2007-03 Everts F.,M. Jongman, M. Tolman & N. de Vries Vegetatiekartering Bergen Wimmenum 2006, bijlagen
2007-02 Arens, B. Bruid van Haarlem situatie 2007
2007-01 Everts F.,M. Jongman, M. Tolman & N. de Vries Vegetatiekartering Bergen Wimmenum 2006
2006-08 de Vries E. Onderzoek effecten invoering fietsmaatregel in het NHD, 2e effectmeting
2006-07 de Ridder, A. Invloed begrazingsregime op mestkevers
2006-05 Kerkhof, W. Sprinkhanen in het NPZK 2003-2005
2006-04 Kruijsen, B. Effecten zeedorpenbegrazing Kraansvlak 1998-2004
2006-03 Mulder, J. Vossenonderzoek in de duinstreek
2006-02 Neckheim, C. Mollusken van het Noord Hollands Duinreservaat
2006-01 Everts F.,M. Jongman, M. Tolman & N. de Vries Vegetatiekartering kennemerduinen 2005
2005-02 Kruijsen, B. Ontwikkelingen in duinvalleivegetaties Kennemerduinen en Kraansvlak periode 1998-2004
2005-01 Everts F., N. de Vries & M. Tolman Vegetatiekartering Kraansvlak 2004
2004-03 Veenstra B. & T. van Spanje Website Broedvogels Nationaal Park Zuid-Kennemerland 2003-2004
2004-02 Arens, B. Monitoring gereactiveerd paraboolduin Kraansvlak, Zuid-Kennemerland, ontwikkeling 2005-2007
2004-01 de Vries E. & Y. Glorie Onderzoek effecten invoering fietsmaatregel in het NHD, effectmeting
2003-01 de Vries E. & Y. Glorie Onderzoek effecten invoering fietsmaatregel in het NHD, nulmeting, PWN.pdf
2001-01 Sparrius L. & A. Aptroot Monitoring epifytische mossen en korstmossen in 2000 in het NHD
1999-01 Slings R. Effect recreatie op broedvogels in de Kil
17-08-2020
eco-on-site