Contact
Deelnemers overlegorgaan NPZK:

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de beheerder van het duingebied, de onderzoekers of websiteontwikkelaar.

 • Beheer

  Overlegorgaan NPZK
  Contactpersoon: PWN Team NRS, Hubert Kivit
  Deelnemers Overlegorgaan NPZK:
  • gemeente Bloemendaal
  • gemeente Haarlem
  • gemeente Velsen
  • gemeente Zandvoort
  • IVN
  • NM
  • particuliere landeigenaren
  • Provincie Noord-Holland
  • PWN
  • SBB


 • Broedvogelonderzoek

  • 1996-1999: Bart Veenstra  Michel Klemann

  • 2005-2006: Bart Veenstra  Tom van Spanje

  • 2010-2011: Van der Goes & Groot

  • 2016-2017: Roy Slaterus  Michel Klemann • Teksten

  Bart Veenstra


 • Website

  eco-on-site


Het NP Zuid-Kennemerland
Het NPZK is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders NM, SBB, PWN , particuliere eigenaren, IVN, de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de provincie Noord-Holland. Het overlegorgaan richt zich op de bescherming en natuurontwikkeling van het duingebied... Lees verder


Professioneel onderzoek
De vogels zijn geteld door een team van beroepsvogelaars volgens de "territoriumkartering"... Lees verder


Meer dan 100 soorten
In de reeks van onderzoeken zijn totaal 115 soorten met de status "broedvogel" vastgesteld. Jaarlijks broeden ongeveer... Lees verder


Belangrijk(st)e biotopen
Welke biotopen zijn van belang en welke zijn het belangrijkst? Van plassen, moeras, pioniervegetaties, open duin, struweel, jong bos, bosranden, naaldbos, oud loofbos... Lees verder


Interactieve dichtheidskaarten
Voor deze website zijn interactieve kaarten in Google Maps ontwikkeld, waarbij de bezoeker zelf de legenda kan wijzigen, zodat hotspots en coldspots in de verspreiding... Lees verder


Vergelijk met het NHD
Noordelijk van het NPZK ligt het Noordhollands Duinreservaat (NHD). Dit gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Lees verder

26-03-2018
eco-on-site