Eco-on-site van veldonderzoek tot online ontsluiting van ecologische gegevens    

Op verzoek van Brabantse vogelwerkgroepen is een website gemaakt over en voor de Grote Gele Kwikstaart in Noord-Brabant. Ontwerp en onderhoud van de website in opdracht van het Brabants Landschap en waterschap De Dommel. De website beschrijft o.a.: de populatiegroei en afname na recente strenge winters, de ecologische status van deze soort (uitgeroepen tot ambassadeurs-soort door waterschap De Dommel), adviezen voor biotoopverbetering, het nestkastenproject van het Brabants Landschap waarmee de verspreiding van deze soort wordt gestimuleerd en een invoerformulier voor de nestkastresultaten. Naar de website Grote Gele Kwikstaart in Noord-Brabant.
Eco-on-site, introductie
Ecologische gegevens zijn van allerlei aard en worden opgeslagen in digitale pakketten (GIS) of rapporten. Hierdoor raken gegevens van gebieden versnipperd en wordt raadplegen van alle informatie lastig.
Vanuit kennis van ecologie ontwerpt Eco-on-site websites waarin geografische en ecologische gegevens binnen enkele muisklikken beschikbaar zijn, op het relevante schaalniveau, met details in de gegevens voorzover gewenst.
Het product "website" biedt meer mogelijkheden dan een "papieren rapportage", zo zijn een paar duizend kleurkaarten op een website geen probleem.
En de mogelijkheden blijven groeien, waarbij de nieuwe Google Maps uitbreidingen beslist spectaculair zijn. Eco-on-site ontwikkelt deze innovaties voor ecologische toepassingen, ook voor grote datasets.

Recente projecten:

Op verzoek van PWN Waterleidingbedrijf Noordholland zijn een groot aantal rapporten over de natuur in de duingebieden via een door eco-on-site ontworpen index ontsloten. Eco-on-site beheert de index en host de bestanden (tijdelijk). Het betreft rapporten over uiteenlopende onderwerpen: flora, vegetaties, libellen, vlinders, paddestoelen, sprinkhanen, etc. Naar de website PWN Onderzoeksrapporten

Deze vroege website (uit 2007) biedt een vergelijking van de broedvogels in het NHD in vijf onderzoeksjaren. Verspreidingskaarten kunnen naast elkaar of op elkaar worden getoond. Met een evaluatie van de veranderingen in het voorkomen bij elke soort.
Technisch is dit gerealiseerd met transparante stippenkaarten, gegenereerd met een avenue-script. Naar de website Broedvogels NHD 1982-2007.

Onder een nieuwe Google Maps toepassing -online-, een instelbare dichtheidskaart of "Heatmap".
Zoom in/uit, varieer kleurintensiteit en diameter (probeer ook eens diameter 125m en kleur 100%, ingezoomd):
zoom :
9
aantal in View :
?
kleurintensiteit: diameter:

Havik met prooi groter...