Introductie
Hier worden de broedvogelgegevens van het Nationaal Park Zuid Kennemerland gepresenteerd.
Deze zijn verzameld in opdracht van PWN in de periode 1986-2011. Ter ondersteuning van beleid en beheer wordt de stand van de natuur met enige regelmaat onderzocht. Het beleid voor het NPZK wordt gevoerd door verschillende terreinbeheerders: PWN, NM, SBB en enkele particulieren.
Het gehele Nationale Park omvat 3627 ha.
In de reeks karteringen zijn 115 vogelsoorten vastgesteld.
Verspreidingskaarten van een soort opvragen
Kies in het menu "Gegevens per soort".
U kunt dan een soort kiezen uit een alfabetische lijst van alle broedvogels.
De stippenkaarten kunnen op overzichtsniveau of detailniveau worden bekeken. De kaartlagen kunnen door aan- of uitvinken worden gecombineerd met verschillende achtergronden: vegetatie, satelietfoto, paden, hoogtelijnen en kilometergrid.
Van enkele landelijk algemene soorten zijn geen gegevens verzameld.
Tabellen met broedvogel aantallen of dichtheden opvragen
Kies in het menu "Achtergrondinformatie".
U kunt dan kiezen uit tabellen met dichtheden en aantallen van de broedvogels in 1996-99, 2005-06 of 2010-11.
Hierbij is onderscheid gemaakt in Rode Lijst soort, aandachtsoorten, schaarse soorten en algemene soorten.
↑ 20/8/2013 ↑

↓ 4/4/2018 ↓
Het NPZK is in 2016/2017 opnieuw onderzocht.
Naar de website van 2016/2017...
Verspreiding Roodborsttapuit (overzicht) Verspreiding Roodborsttapuit (detail) Tabel met aantallen van Rode Lijst soorten